STT RĂNG SỨ ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
1 Thép sứ/1 Đv 1,200,000 2 năm
2 TiTan sứ/ 1 Đv 1,900,000 3 năm
3 ZICONIA/ 1 Đv 4,000,000 5 năm
4 SERCON / 1 Đv 5,000,000 7 năm
5 SERCON HT/ 1 Đv 6,000,000 8 năm
6 NACERA/ 1 Đv 7,000,000 10 năm
7 LAVA PLUS/1 Đv 8,000,000 15 năm
HÀM GIẢ THÁO LẮP
1 Tháo lắp nhựa cứng 2.000.000  
2 Tháo lắp nhựa dẻo 3.000.000  
3 Răng nhựa Mỹ 200,000  
4 Răng nhựa Đức 300,000  
5 Thêm răng NC 250.000 NM600  
6 Thêm móc 250,000  
7 Đệm hàm 500,000  
8 Gắn hàm gãy 300,000 400,000